تعمیر ، طراحی ، تولید  انواع دستگاه های پیشرفته الکترونیکی 

آزمایشگاهی ، صنعتی ، پزشکی

 

20  سال سابقه در زمینه تعمیر انواع دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی ، صنعتی و همچنین طراحی و ساخت انواع دستگاه های  صنعتی و آزمایشگاهی ، مهندسی معکوس انواع بردهای الکترونیکی